Pagina 1 van 2

Webcam Dell Latitude E5540

Geplaatst: Vr 16 Okt 2020, 14:47
door HappyLinuxUser
Goedemiddag,

Draaiende met Linux Mint 20 op een Dell E5540, is het mij nog niet gelukt, om de camera die in het scherm ingebouwd zit aan de praat te krijgen. Ik ben echt al een paar uur aan het zoeken op het grote boze web, maar nog geen goed resultaat. :0
Zeer waarschijnlijk wordt deze standaard niet ondersteund in Linux Mint. :(
Ik kom er ook niet achter welk merk camera het is :vraagteken:
Iemand een idee met iets van drivers om deze wel aan de praat te krijgen?
Ik namelijk Teams gaan gebruiken, maar tot nu toe heb ik alleen geluid.

Ik heb ook nog een bios update gedraaid en ook nog drivers van Ubuntu geprobeerd.

Iemand een suggestie (losse webcam is eventueel een optie, maar wil liever gebruik maken van de standaard webcam).

Re: Webcam Dell Latitude E5540

Geplaatst: Vr 16 Okt 2020, 15:27
door Pjotr
Geef eens een volledig overzicht van je systeem, op de volgende wijze:

- Open een terminalvenster (zo open je een terminalvenster);
- Maak het terminalvenster schermvullend, om afgekapte regels te voorkomen;
- Kopieer en plak deze opdracht in het terminalvenster:

Code: Selecteer alles

inxi -Fxpmrz
(als je het toch intikt: de letter F is een hoofdletter, en vergeet de spatie na inxi niet!)

Druk op Enter.

Kopieer en plak de terminaluitvoer in je volgende bericht.

Re: Webcam Dell Latitude E5540

Geplaatst: Vr 16 Okt 2020, 15:49
door HappyLinuxUser
Dank voor je antwoord Pjotr
Zoals gevraagd.
Onder Windows werkt het wel trouwens.

System: Kernel: 5.4.0-51-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0 Desktop: Cinnamon 4.6.7
Distro: Linux Mint 20 Ulyana base: Ubuntu 20.04 focal
Machine: Type: Laptop System: Dell product: Latitude E5540 v: 00 serial: <filter>
Mobo: Dell model: 0H3FM5 v: A00 serial: <filter> BIOS: Dell v: A23 date: 10/08/2018
Battery: ID-1: BAT0 charge: 48.9 Wh condition: 48.9/57.7 Wh (85%) model: Sanyo DELL M7T5F55 status: Full
Memory: RAM: total: 7.68 GiB used: 2.10 GiB (27.3%)
RAM Report: permissions: Unable to run dmidecode. Root privileges required.
CPU: Topology: Dual Core model: Intel Core i5-4300U bits: 64 type: MT MCP arch: Haswell rev: 1 L2 cache: 3072 KiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 19953
Speed: 798 MHz min/max: 800/2900 MHz Core speeds (MHz): 1: 798 2: 798 3: 799 4: 798
Graphics: Device-1: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics vendor: Dell driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 4400 (HSW GT2) v: 4.5 Mesa 20.0.8 direct render: Yes
Audio: Device-1: Intel Haswell-ULT HD Audio vendor: Dell driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:03.0
Device-2: Intel 8 Series HD Audio vendor: Dell driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-51-generic
Network: Device-1: Intel Ethernet I218-LM vendor: Dell driver: e1000e v: 3.2.6-k port: f080 bus ID: 00:19.0
IF: eno1 state: down mac: <filter>
Device-2: Intel Wireless 7260 driver: iwlwifi v: kernel port: f040 bus ID: 02:00.0
IF: wlp2s0 state: up mac: <filter>
Drives: Local Storage: total: 465.76 GiB used: 57.97 GiB (12.4%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST500LM000-1EJ162 size: 465.76 GiB
RAID: Hardware-1: Intel 82801 Mobile SATA Controller [RAID mode] driver: ahci v: 3.0 bus ID: 00:1f.2
Partition: ID-1: / size: 168.56 GiB used: 57.97 GiB (34.4%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
ID-2: /boot/efi size: 511.0 MiB used: 24 KiB (0.0%) fs: vfat dev: /dev/sda5
ID-3: /run/timeshift/backup raw size: 172.26 GiB size: <superuser/root required> used: <superuser/root required>
fs: ext4 dev: /dev/sda6
Sensors: System Temperatures: cpu: 49.0 C mobo: 36.0 C sodimm: 41.0 C
Fan Speeds (RPM): cpu: 0
Repos: No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/brave-browser-release.list
1: deb [arch=amd64] https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com/ stable main
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
1: deb https://mirror.koddos.net/linuxmint/packages ulyana main upstream import backport
2: deb http://ubuntu.mirror.cambrium.nl/ubuntu focal main restricted universe multiverse
3: deb http://ubuntu.mirror.cambrium.nl/ubuntu focal-updates main restricted universe multiverse
4: deb http://ubuntu.mirror.cambrium.nl/ubuntu focal-backports main restricted universe multiverse
5: deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse
6: deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ focal partner
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/teams.list
1: deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/ms-teams stable main
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/teamviewer.list
1: deb http://linux.teamviewer.com/deb stable main
Info: Processes: 229 Uptime: 2h 00m Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 Shell: bash v: 5.0.17 inxi: 3.0.38

Mocht je ook nog wat aan deze info hebben:
lsmod commando.
Ik kijk er of overheen, of ik mis iets van webcam.

Module Size Used by
wl 6455296 0
bnep 24576 2
ccm 20480 3
nls_iso8859_1 16384 1
snd_hda_codec_realtek 126976 1
snd_hda_codec_hdmi 61440 1
snd_hda_codec_generic 81920 1 snd_hda_codec_realtek
iwlmvm 380928 0
snd_hda_intel 53248 4
snd_intel_dspcfg 24576 1 snd_hda_intel
snd_hda_codec 135168 4 snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec_realtek
snd_hda_core 90112 5 snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_codec_realtek
mac80211 843776 1 iwlmvm
btusb 57344 0
intel_rapl_msr 20480 0
snd_hwdep 20480 1 snd_hda_codec
mei_hdcp 24576 0
intel_rapl_common 24576 1 intel_rapl_msr
btrtl 24576 1 btusb
snd_pcm 106496 4 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_core
x86_pkg_temp_thermal 20480 0
intel_powerclamp 20480 0
libarc4 16384 1 mac80211
snd_seq_midi 20480 0
snd_seq_midi_event 16384 1 snd_seq_midi
coretemp 20480 0
kvm_intel 282624 0
btbcm 16384 1 btusb
btintel 24576 1 btusb
iwlwifi 331776 1 iwlmvm
mei_me 40960 1
bluetooth 581632 11 btrtl,btintel,btbcm,bnep,btusb
kvm 663552 1 kvm_intel
snd_rawmidi 36864 1 snd_seq_midi
snd_seq 69632 2 snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
mei 106496 3 mei_hdcp,mei_me
snd_seq_device 16384 3 snd_seq,snd_seq_midi,snd_rawmidi
snd_timer 36864 2 snd_seq,snd_pcm
ecdh_generic 16384 1 bluetooth
ecc 28672 1 ecdh_generic
dell_laptop 24576 0
cfg80211 704512 4 wl,iwlmvm,iwlwifi,mac80211
ledtrig_audio 16384 3 snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_realtek,dell_laptop
snd 90112 19 snd_hda_codec_generic,snd_seq,snd_seq_device,snd_hda_codec_hdmi,snd_hwdep,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_codec_realtek,snd_timer,snd_pcm,snd_rawmidi
dell_smm_hwmon 20480 0
rapl 20480 0
intel_cstate 20480 0
dell_wmi 20480 0
sparse_keymap 16384 1 dell_wmi
joydev 24576 0
dell_smbios 28672 2 dell_wmi,dell_laptop
dcdbas 20480 1 dell_smbios
soundcore 16384 1 snd
input_leds 16384 0
dell_wmi_descriptor 20480 2 dell_wmi,dell_smbios
wmi_bmof 16384 0
mac_hid 16384 0
serio_raw 20480 0
dell_smo8800 20480 0
dell_rbtn 20480 1
nf_log_ipv6 16384 5
ip6t_REJECT 16384 1
nf_reject_ipv6 20480 1 ip6t_REJECT
xt_hl 16384 22
ip6t_rt 20480 3
nf_log_ipv4 16384 5
nf_log_common 16384 2 nf_log_ipv4,nf_log_ipv6
ipt_REJECT 16384 1
nf_reject_ipv4 16384 1 ipt_REJECT
xt_LOG 20480 10
xt_limit 16384 13
xt_addrtype 16384 4
xt_tcpudp 20480 18
xt_conntrack 16384 16
nf_conntrack 139264 1 xt_conntrack
sch_fq_codel 20480 2
nf_defrag_ipv6 24576 1 nf_conntrack
nf_defrag_ipv4 16384 1 nf_conntrack
ip6table_filter 16384 1
ip6_tables 32768 53 ip6table_filter
iptable_filter 16384 1
bpfilter 32768 0
parport_pc 40960 0
ppdev 24576 0
lp 20480 0
sunrpc 393216 1
parport 53248 3 parport_pc,lp,ppdev
ip_tables 32768 9 iptable_filter
x_tables 40960 13 ip6table_filter,xt_conntrack,iptable_filter,xt_LOG,xt_tcpudp,xt_addrtype,ip6t_rt,ip6_tables,ipt_REJECT,ip_tables,xt_limit,xt_hl,ip6t_REJECT
autofs4 45056 2
btrfs 1253376 0
xor 24576 1 btrfs
zstd_compress 167936 1 btrfs
raid6_pq 114688 1 btrfs
libcrc32c 16384 2 nf_conntrack,btrfs
dm_mirror 24576 0
dm_region_hash 20480 1 dm_mirror
dm_log 20480 2 dm_region_hash,dm_mirror
crct10dif_pclmul 16384 1
i915 1986560 23
crc32_pclmul 16384 0
ghash_clmulni_intel 16384 0
i2c_algo_bit 16384 1 i915
aesni_intel 372736 2
drm_kms_helper 184320 1 i915
crypto_simd 16384 1 aesni_intel
sdhci_pci 53248 0
syscopyarea 16384 1 drm_kms_helper
cryptd 24576 2 crypto_simd,ghash_clmulni_intel
cqhci 28672 1 sdhci_pci
ahci 40960 2
glue_helper 16384 1 aesni_intel
psmouse 155648 0
sysfillrect 16384 1 drm_kms_helper
i2c_i801 32768 0
sdhci 65536 1 sdhci_pci
libahci 32768 1 ahci
lpc_ich 24576 0
sysimgblt 16384 1 drm_kms_helper
fb_sys_fops 16384 1 drm_kms_helper
e1000e 258048 0
drm 491520 11 drm_kms_helper,i915
wmi 32768 4 dell_wmi,wmi_bmof,dell_smbios,dell_wmi_descriptor
video 49152 3 dell_wmi,dell_laptop,i915

Re: Webcam Dell Latitude E5540

Geplaatst: Vr 16 Okt 2020, 17:19
door DeBaas
Deze al geprobeerd?
https://www.dell.com/support/article/nl ... l#Identify

Geef ons a.u.b de gegevens van (terminal Ctrl+Alt+T)
lsusb
en
lspci

Re: Webcam Dell Latitude E5540

Geplaatst: Za 17 Okt 2020, 10:31
door aartje
Ik weet niet of iemand er wat aan heeft, maar ik heb een paar maanden geleden een (refurbished)
E5440 gekocht, die volgens mij in het algemeen alleen anders is als een E5540 doordat het scherm
14 ipv 15 inch is. Het manual is van beide in ieder geval hetzelfde.
Ik heb daar (naast de bestaande Windows 10 Pro) Mint 19.3 op ge-installeerd en ik kan me niet herinneren
dat ik iets speciaals moest doen om de webcam werkend te krijgen.
Als ik "sudo lshw -html > hardware.html" in een terminalwindow doe en ik dubbelklik (open) binnen
de "verkenner" (Caja) dit bestand "hardware.html" dan kan ik zien dat mijn webam er tussen staat en wel als volgt :

id:
usb:1
description: Video
product: Laptop_Integrated_Webcam_HD
vendor: CNFCH52K216010000761
physical id:
6
bus info:
usb@1:1.6
version: 34.02
capabilities: usb-2.00
configuration:
driver = uvcvideo
maxpower = 500mA
speed = 480Mbit/s

Misschien kom je meer te weten over je webcam te weten door hetzelfde te doen.

Re: Webcam Dell Latitude E5540

Geplaatst: Za 17 Okt 2020, 10:44
door aartje
De output van "lsmod | grep -i uvc" is misschien ook interessant.
Die is bij mij:
uvcvideo 94208 0
videobuf2_vmalloc 20480 1 uvcvideo
videobuf2_v4l2 24576 1 uvcvideo
videobuf2_common 53248 2 videobuf2_v4l2,uvcvideo
videodev 217088 3 videobuf2_v4l2,uvcvideo,videobuf2_common
mc 53248 4 videodev,videobuf2_v4l2,uvcvideo,videobuf2_common

Re: Webcam Dell Latitude E5540

Geplaatst: Za 17 Okt 2020, 12:54
door VuurVosje
is het mij nog niet gelukt, om de camera die in het scherm ingebouwd zit aan de praat te krijgen.
Wat heb je geprobeerd?
Welke software?
Cheese?
Andere cam apps?
Video4Linux?
https://en.wikipedia.org/wiki/Video4Linux
UVC?

Re: Webcam Dell Latitude E5540

Geplaatst: Ma 19 Okt 2020, 08:41
door HappyLinuxUser
Ik weet niet of iemand er wat aan heeft, maar ik heb een paar maanden geleden een (refurbished)
E5440 gekocht, die volgens mij in het algemeen alleen anders is als een E5540 doordat het scherm
14 ipv 15 inch is. Het manual is van beide in ieder geval hetzelfde.
Ik heb daar (naast de bestaande Windows 10 Pro) Mint 19.3 op ge-installeerd en ik kan me niet herinneren
dat ik iets speciaals moest doen om de webcam werkend te krijgen.
Als ik "sudo lshw -html > hardware.html" in een terminalwindow doe en ik dubbelklik (open) binnen
de "verkenner" (Caja) dit bestand "hardware.html" dan kan ik zien dat mijn webam er tussen staat en wel als volgt :

id:
usb:1
description: Video
product: Laptop_Integrated_Webcam_HD
vendor: CNFCH52K216010000761
physical id:
6
bus info:
usb@1:1.6
version: 34.02
capabilities: usb-2.00
configuration:
driver = uvcvideo
maxpower = 500mA
speed = 480Mbit/s

Misschien kom je meer te weten over je webcam te weten door hetzelfde te doen.
Ik kom niet de term webcam tegen.

id:
usbhost:0
product: xHCI Host Controller
vendor: Linux 5.4.0-51-generic xhci-hcd
physical id:
0
bus info:
usb@2
logical name:
usb2
version: 5.04
capabilities: usb-2.00
configuration:
driver = hub
slots = 9
speed = 480Mbit/s

id:
usb:1
description: USB controller
product: 8 Series USB EHCI #1
vendor: Intel Corporation
physical id:
1d
bus info:
pci@0000:00:1d.0
version: 04
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm debug ehci bus_master cap_list
configuration:
driver = ehci-pci
latency = 0
resources:
irq : 21
memory : f7e3b000-f7e3b3ff
id:
usbhost
product: EHCI Host Controller
vendor: Linux 5.4.0-51-generic ehci_hcd
physical id:
1
bus info:
usb@1
logical name:
usb1
version: 5.04
capabilities: usb-2.00
configuration:
driver = hub
slots = 3
speed = 480Mbit/s
id:
usb
description: USB hub
vendor: Intel Corp.
physical id:
1
bus info:
usb@1:1
version: 0.04
capabilities: usb-2.00
configuration:
driver = hub
slots = 8
speed = 480Mbit/s
id:
usb
description: USB hub
product: USB 2.0 Hub
vendor: Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC)
physical id:
8
bus info:
usb@1:1.8
version: 2.23
capabilities: usb-2.00
configuration:
driver = hub
maxpower = 2mA
slots = 3
speed = 480Mbit/s
id:
usb
description: Generic USB device
product: VFS495 Fingerprint Reader
vendor: Validity Sensors, Inc.
physical id:
1
bus info:
usb@1:1.8.1
version: 1.04
serial: 00a070d11691
capabilities: usb-1.10
configuration:
maxpower = 100mA
speed = 12Mbit/s

Re: Webcam Dell Latitude E5540

Geplaatst: Ma 19 Okt 2020, 08:48
door HappyLinuxUser
Deze al geprobeerd?
https://www.dell.com/support/article/nl ... l#Identify

Geef ons a.u.b de gegevens van (terminal Ctrl+Alt+T)
lsusb
en
lspci
Dank je wel DeBaas, ik ben hier idd wel mee bezig geweest, maar kwam er niet veel verder mee.

LSUSB:
Bus 001 Device 004: ID 138a:003f Validity Sensors, Inc. VFS495 Fingerprint Reader
Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

LSPCI:
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Haswell-ULT DRAM Controller (rev 0b)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Haswell-ULT Integrated Graphics Controller (rev 0b)
00:03.0 Audio device: Intel Corporation Haswell-ULT HD Audio Controller (rev 0b)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation 8 Series USB xHCI HC (rev 04)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 8 Series HECI #0 (rev 04)
00:16.3 Serial controller: Intel Corporation 8 Series HECI KT (rev 04)
00:19.0 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Connection I218-LM (rev 04)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 8 Series HD Audio Controller (rev 04)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 8 Series PCI Express Root Port 1 (rev e4)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 8 Series PCI Express Root Port 4 (rev e4)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 8 Series USB EHCI #1 (rev 04)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 8 Series LPC Controller (rev 04)
00:1f.2 RAID bus controller: Intel Corporation 82801 Mobile SATA Controller [RAID mode] (rev 04)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 8 Series SMBus Controller (rev 04)
01:00.0 SD Host controller: O2 Micro, Inc. SD/MMC Card Reader Controller (rev 01)
02:00.0 Network controller: Intel Corporation Wireless 7260 (rev 73)

Re: Webcam Dell Latitude E5540

Geplaatst: Ma 19 Okt 2020, 08:52
door HappyLinuxUser
is het mij nog niet gelukt, om de camera die in het scherm ingebouwd zit aan de praat te krijgen.
Wat heb je geprobeerd?
Welke software?
Cheese?
Andere cam apps?
Video4Linux?
https://en.wikipedia.org/wiki/Video4Linux
UVC?
Ik ben begonnen met Teams later nog Cheese geprobeerd.

Re: Webcam Dell Latitude E5540

Geplaatst: Ma 19 Okt 2020, 08:54
door HappyLinuxUser
De output van "lsmod | grep -i uvc" is misschien ook interessant.
Die is bij mij:
uvcvideo 94208 0
videobuf2_vmalloc 20480 1 uvcvideo
videobuf2_v4l2 24576 1 uvcvideo
videobuf2_common 53248 2 videobuf2_v4l2,uvcvideo
videodev 217088 3 videobuf2_v4l2,uvcvideo,videobuf2_common
mc 53248 4 videodev,videobuf2_v4l2,uvcvideo,videobuf2_common
Dit commando laat bij mij niks zien. Gaat direct naar de volgende regel zonder output.

Re: Webcam Dell Latitude E5540

Geplaatst: Ma 19 Okt 2020, 09:23
door HappyLinuxUser
Goed, ik ben ook een stukje verder denk ik.
Zeer waarschijnlijk heb ik een hardware probleem in deze laptop.
We hebben nog twee van deze types liggen en daar werkt het commando lsmod |grep -i uvc wel.
Ik krijg daar wel output te zien.
Ik ga nog even verder testen en ik kom er nog op terug.

Dank zover voor alle suggesties. Ik ben ook weer een stuk wijzer geworden met commando's.

Re: Webcam Dell Latitude E5540

Geplaatst: Ma 19 Okt 2020, 10:36
door HappyLinuxUser
Het is idd een hardware probleem in mijn laptop.
Linux opnieuw geïnstalleerd op een andere 5540 en Cheese geïnstalleerd.
Werkt als een speer.
Ik denk dat het probleem hierbij verholpen is.

Ik wil jullie bedanken voor de hulp.

Re: Webcam Dell Latitude E5540

Geplaatst: Ma 19 Okt 2020, 12:07
door aartje
Ik denk dat je camera in je BIOS is uitgezet. Start je computer eens op met F12 ingedrukt.
Je krijgt dan een stel opties "BIOS setup".
Kies dat. Daarna "System configuration" daarna "Miscellaneous devices" en zet vinkjes bij
"Enable camera" en "Enable microphone" (oftewel een vinkje bij alles behalve "Disable mediacard")

Re: Webcam Dell Latitude E5540

Geplaatst: Di 20 Okt 2020, 08:19
door HappyLinuxUser
Ik denk dat je camera in je BIOS is uitgezet. Start je computer eens op met F12 ingedrukt.
Je krijgt dan een stel opties "BIOS setup".
Kies dat. Daarna "System configuration" daarna "Miscellaneous devices" en zet vinkjes bij
"Enable camera" en "Enable microphone" (oftewel een vinkje bij alles behalve "Disable mediacard")
8) Dank je wel voor deze optie. Bij Dell is het trouwens F2, maar los van dat had ik dit wel al als eerste bekeken. Ook deze opties staan goed.